Souhlasíte s používáním Cookies?


Dům Horní Krupka

vyrez-nizsi-text-na-pravokomarka.svg

Rodinný dům Horní Krupka

Rok: 2022

Zastavěná plocha:    220,4 m2

Užitná plocha:          261,6 m2

 

... dům na návrší v hornickém regionu, světové dědictví UNESCO ...

Vzhledem k citlivosti lokality a s vědomím důležitosti hmotového řešení je přistupováno k návrhu s maximální pokorou.
Nová hmota rodinného domu se dvěmi byty přebírá jak půdorysnou plochu, tak i hmotu zmizelého domu, který se nacházel nad zmíněnou garáží.
Tato hmota je přenesena tak, abychom zachovali dostatečné odstupové vzdálenosti a minimalizovali zastínění ostatních objektů.
Přízemí obdélníkového tvaru je zastřešeno symetrickou sedlovou střechou, jež je v části přilehlé svahu zkrácena. Sedlová střecha na jižní straně svou plochou respektuje hmoty původních staveb v lokalitě Krušnohoří. Pohledové plochy střech jsou větší než 1/2 výšky objektu.
Výška hřebene sedlové střechy nebude přesahovat výšku stávajícího zděného komína kotelny.
Sedlová střecha je prolomena jedním vikýřem v asymetrické poloze. Vikýře byly častým prvkem na horských stavbách.
Hlavní hmota objektu je doplněna dvěmi hmotami doplnkujících staveb. K západní fasádě přiléhá dvojgaráž s plochou částečně pobytovou střechou se vstupním zádveřím a 
technickým zázemím objektu, východní fasáda je doplněna subtilní dřevěnou konstrukcí pro terasy využívané jednotlivými byty. Střecha terasy bude sloužit i jako podpora pro fotovoltaické panely.
Materiálově se bude návrh držet tradičních materiálů uplatnujících se v dané lokalitě. Tzn. hlavní hmota domu je v bílé omítce s antracitovými kovovými obklady, ev. okenicemi. Okna budou dřevěná světlé barvy.
Doplňkové stavby budou od svahu vymezeny opěrnou zdí obloženou nepravidelným místním kamenem pískovočervené barvy. Obklady garáže a terasy jsou dřevěné konstrukce světlé barvy. Materiálově se odkazujeme na původní materiálové řešení samotné Komáží vížky, kdy kolem hlavní kamenné věže zvonice byly později doplněny přístavby jak opatřené dřevěným vertikálním obkladem, tak v omítce.