PK Atelier

Showroom AGC

Interier + Návrh skleněné předstěny

...exterier...
...stávají prostor showroomu naprosto nevyhovující pro mezinárodní gigant na výrobu skla...
...nutnost vytvoření prostoru reprezentativního, inspirativního a živoucího  pro setkávání s klienty a architekty...
...nový vstup - modrý box- příchozí je nalákán a upozorněn, že vstupuje do tak trochu jiného světa...světa hry se světlem a stínem, odlesků a čistoty, světa skla...
...předsazená prosklená stěna...reklamní štít viditelný z dálnice D8...ukázka strukturálního zasklení v praxi...stěna porostlá popínavou zelení...zatraktivnuje kruhovou zasedací místnost...zatraktivnuje celkový pohled na budovu...
...úprava okenních otvorů na čelní fasádě (ubourání parapetů)...více světla do interieru...
výměna plastových oken za kvalitnější hliníková okna...
...barevná úprava čelní fasády...sjednocení vzhledu...
...výhledově nový vstup pro zaměstnance...zadní část haly...
...úprava parteru...vyjmutí zámkové dlažby a osázení parteru zelení a instalace svítidel...

...interier...
...nové dispoziční členění prostoru na výstavní a konzultační prostor a hygienické zázemí s kuchynkou reprezentativního charakteru...
...ukázky použití různých typů skel přímo v showroomu na konkrétních příkladech...
...důraz na použití kvalitních materiálů jiných než sklo jako základ pro umožnění vyniknutí skel v interieru...
...bezespará cementová stěrka Pandomo v šedé barvě a členitý strop s drážkami v šedé barvě....nechá vyniknout čistotě a barevnosti skel...
...stěna oddělující výstavní prostor od výrobní haly pojata jako úložný prostor pro různé vzorky, katalogy, šanony, kabáty návštěvníků...stěna obložena dubovými odýhovanými deskami...event. s posuvnými skřínovými dveřmi ze skla Arlite...
...důležitý motiv... skleněná stěna s různobarevnými křemičitými písky...ukázka materiálů, ze kterých se sklo vyrábí....umělecké dílo oživující a doplnující prostor...stěna odděluje blok wc...chodí se na písek....
...tajný průhled do výroby...možno uzavřít...návštěvník vidí přímo do výrobního procesu...
...výškové rozčlenění prostoru 2 podii...ukázka skla pochozího a schodů, ukázka skleněného zábradlí...
...nově vzniklá 3 konzultační místa v prostoru...1. otevřené sezení v showroomu,
2. uzavřené sezení v kruhové zasedačce, 3. polouzavřené sezení ve skleněném boxu za kuchynkou...
...grafické sjednocení prostoru...nutna spolupráce grafika na popisech v interieru...

Fotogalerie

Parametry

Plocha pozemku: 0 m2
Zastavená plocha: 0 m2
Užitná plocha: 0 m2
Obestavěný prostor: 0 m3
Investor: AGC Flatglass Czech a.s.
Místo stavby: Klíčany u Prahy
Spolupráce: Ing. Martin Mucha
Rok: 2011

Seznam všech realizací

Webové stránky běží na Redakčním systému Clips ®. Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz

Mapa stránek | Kontakt