PK Atelier

Rodinný dům Cítoliby - Etapa I.

Rekonstrukce statku

Předmětem řešení je bývalý statek na náměstí v Cítolibech u Loun. Stavba se nachází přímo v centru městysu, obklopena historickými budovami farního kostela sv. Jakuba, základní školou a v blízkém sousedství také zámkem.

Stavba je součástí celého uzavřeného dvora s dalšími pomocnými budovami a uzavírá náměstí svojí severní fasádou.

Bohužel, k objektu se nedochovala žádná původní dokumentace, ovšem můžeme se domnívat, že objekt vznikl kolem poloviny 19. století. Následně byly provedeny dostavby dvorního křídla, úpravy fasád a necitlivé zásahy členění vnitních dispozic ve 20. století.

Při návrhu rekonstrukce jsem brala v potaz vysoce cenné konstrukce původního domu, jako plackové klenby, členění a velikost oken, výraznou korunní římsu a valbovou střechu.

Velké zásahy potřeboval dvorní trakt, který byl architektonicky znehodnocen zazděním původních otvorů a nevhodným členěním. Objekt sloužil ve 20. stol. jako byty a provozovna s kancelářským zázemím.

Investor se snaží domu vrátit jeho původní využití, tedy obytný dům se zázemím.

Ve dvoře vznikne v další etapě novostavba Muzea Autoveteránů a celý komplex budov dostane plnohodnotné a důstojné využití.

Fotogalerie

Parametry

Plocha pozemku: 3110 m2
Zastavená plocha: 381 m2
Užitná plocha: 0 m2
Obestavěný prostor: 0 m3
Investor: soukromý
Místo stavby: Cítoliby u Loun
Spolupráce: Arplan s.r.o.
Rok: 2015

Seznam všech realizací

Webové stránky běží na Redakčním systému Clips ®. Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz

Mapa stránek | Kontakt