PK Atelier

Ohřívárna v Krušných horách

přístřešek pro sportovce

Objekt dřevostavby je jednopodlažní hmota obdélníkového půdorysu se zastřešením 2 pultovými střechami ve spádu 9° ve 2 různých výškových úrovních. Objekt je orientován rovnoběžně se stávající štěrkovou komunikací s přístupem ze severní strany a velkými okny na jih. Pultová střecha přilehlá ke komunikaci pro pěší je navržena jako zelená střecha porostlá extenzivní zelení.

Novostavba chaty bude sloužit pro potřeby oddílu TJ Lokomotiva Teplice - běžecké lyžování jako ohřívárna a klubovna pro děti a rozhodčí během tréninkových programů. Dále bude sloužit jako zázemí pro rozhodčí a organizátory během konaných místních běžkařských závodů.
K objektu bude přičleněn nevytápěný krytý přístřešek, který bude sloužit  jako zázemí  a lyžárna dětí během zimního provozu objektu.
Kuchyńka bude sloužit pro výdej teplých nápojů a drobného občerstvení typu ohřívaných uzenin a balených hotových výrobků pro dětské závodníky.

Fotogalerie

Parametry

Plocha pozemku: 5648 m2
Zastavená plocha: 200 m2
Užitná plocha: 175 m2
Obestavěný prostor: 793 m3
Investor: TJ Lokomotiva Teplice
Místo stavby: Nové Město v Krušných Horách
Spolupráce:
Rok: 2019

Seznam všech realizací

Webové stránky běží na Redakčním systému Clips ®. Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz

Mapa stránek | Kontakt