PK Atelier

Filosofie

Práce architekta ...

První stupeň - Architektonická studie

Komlexně řešené stavby a interiery vyplývající z vašeho přání, mých zkušeností a

genia loci daného místa. Dispoziční řešení, exterier i interier, umístění do kontextu

prostředí i okolí stavby ... toto všechno musí být v souladu.

Jednotlivé části studie:

Zaměření

Fotodokumentace

Rešerše - Inspirace

Studie

Vizualizace

 

Druhý stupeň - Dokumentace pro stavební povolení

Studie přetvořena do technických výkresů a tabulek dle platného Stavebního zákona

a vyhlášek připravena k podání na příslušný stavební úřad. Zajišťuji koordinaci všech

dotčených profesí a komplexnost projektu.

 

Třetí stupeň - Realizační dokumentace

Dokumentace určená pro konkrétní realizaci včetně rozkreslení toho posledního detailu...

 

čtvrtý stupeň - Autorský dozor

Autorský dozor dohlížející na realizaci stavby až do jejího úplného dokončení. Konec

stavby pro mě není její kolaudace, ale moment kdy klient je již plně spokojen. Do té

doby nabízím úzkou spolupráci a nepřetržitou komunikaci.

Webové stránky běží na Redakčním systému Clips ®. Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz

Mapa stránek | Kontakt